Mõtteid paastumisest

Mõtteid paastumisest

Autor: Kertu Toots

Paastumine on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Seega on paastumine vaimulik praktika ja Jumalaga suhte tugevdaja. Paastumine ilma palveta on näljastreik! Ja seda Piibel ei toeta. Briti tuntud Piibliõpetlane Derek Prince on öelnud: „Paastumine ja palvetamine on ajaloo muutmine!“ Eriti eredalt tuleb see esile kuninganna Estri läbi Est.4:16,17. Estri ja ta rahvuskaaslaste paast ja palve muutsid otsustavalt ajalookäiku.Palve ja paastuga kaasneb Jumala vägi: Matt.17:21, aga paastumine pole maagiline võti, mis avab kõik uksed! Paastumine on hoopis armastuseakt Jumala suhtes: Matt.9:14,15. Seega paastumine ei tohi puudutada ainult meie kõhtu, vaid ennekõike südant. Paastumise ajal usaldus Jumala vastu kasvab märgatavalt. Jeesus räägib ka siira paastumise tasust: Matt.6:16-18.

Mooses paastus 3×40 päeva (2Mo.24:18; 2Mo.34:28-29; 5Mo.10:10). Eelija paastus samuti 40 päeva: 1Ku.19:8, pärast seda, kui ingel oli teda toitnud. Taavet otsis Jumalat ja paastus 7 päeva: 2Sm.12:16. Muidu oli juutidel ainult üks Jumala poolt seatud kohustuslik paastupäev: Suur Lepituspäev, et kogu rahvas alanduks Jumala ette ja otsiks Teda: 3Mo.16:29-31. Taaniel paastus 3 nädalat (Tn.10:2-3) vee ja kerge taimetoiduga. Nõnda paastus ja elas Hanna, teenides Issandat ööd ja päevad paastu ja palvega: Lk.2:36-38. Jumala Poeg paastus 40 päeva enne oma teenistuse algust: Matt.4:1-2. Paulus paastus 3 päeva meelt parandades: Ap.9:9.

Paastuti mitmetel erinevatel põhjustel:

  1. Enne suuri otsustusi,mille tulemus sõltus üksnes Jumalast: Est.4:16,17

  2. Enne ordinatsiooni ja teenistuse algust: Ap.13:1-3 ja Matt.4:1-2;

  3. Enne lahingusse minekut: Km.20:26;

  4. Lähedaste inimeste surma puhul: 1Sm.31:13 ja 2Sm.1:12;

  5. Tervise pärast: Ps.35:13

  6. Tõelise patukahetsuse ja alanduse aegadel Jumala ees: Niinive kuningas kutsus kogu rahvast paastudes meelt parandama: Joona 3:5-10; 1Sm.7:6; Neh. 9:1.

Kutsun kõiki osalema paastus ja palves teisipäeval, 10.veebruaril  TV7 paastu- ja palvepäeval  Eestimaa ja rahva ning Riigikogu valimiste pärast: Matt.7:7-11. Kell 19.00-21.00 toimub TV7 suure palvesaate otseülekanne “Taevas kuuleb”.

Comments are closed.